ความสุขอันยั่งยืนที่ The Forestias - The Forestias
×

ความสุขอันยั่งยืนที่ The Forestias

เผยแพร่: 10 Jul 2018

ความสุขอันยั่งยืนที่ The Forestias

The Forestias เป็นโครงการ Mixed - Use ที่เพียบพร้อมไปด้วยที่อยู่อาศัยสำหรับคนทุกเจเนอร์เรชั่น รีเทล โรงแรม อาคารสำนักงาน ศูนย์สุขภาพ อาคารนวัตกรรมแห่งอนาคต พื้นที่สำหรับชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ และผืนป่าที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ที่ผสานเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยมี Whizdom - ที่อยู่อาศัยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการไลฟ์สไตล์แบบอิสระ The Aspen Tree - ที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และ Mulberry Grove - ที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวที่ต้องการพื้นที่กิจกรรมสำหรับทุกคน

ไม่เพียงแต่เท่านี้ ภายในโครงการยังได้นำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนทั้ง 9 มิติ ได้แก่

Nature & Animals
แต่เดิมพื้นที่ในบริเวณ The Forestias มีพืชพันธุ์กว่า 38 สายพันธุ์ และมีสัตว์กว่า 123 สายพันธุ์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติร่วมกับมนุษย์ โดยไม่ถูกย้ายถิ่นฐาน นับเป็นการสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

Community & Intergeneration
The Forestias เปิดพื้นที่ส่วนกลางให้คนทุกเพศทุกวัยได้มีพื้นที่ทำกิจกรรม ได้ใช้เวลา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน จนเกิดเป็นคอมมิวนิตี้ที่น่าอยู่ขึ้น และถือเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยอีกด้วย

Livable Neighborhood
The Forestias มีการจัดวางผังของสิ่งปลูกสร้างให้อำนวยความสะดวกกับคนทุกวัยเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างเต็มที่และเชื่อมต่อถึงกันได้ทุกจุดในโครงการ

Health, Well-Being & Happiness
ผู้คนที่อาศัยอยู่ใน The Forestias จะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์จากเหล่าพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่อยู่ภายในโครงการ เมื่อได้รับอากาศที่ดีตลอดเวลา สุขภาพกายก็ดีขึ้น สุขภาพจิตก็ดีตาม ก่อให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่าเพื่อใช้ในการบำบัด รวมทั้งศูนย์สุขภาพ เพื่อรองรับเวลาที่เจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย

Innovative Energy System
The Forestias มีการใช้ระบบพลังงานหมุนเวียน เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเปล่า อีกทั้งมีการนำระบบ Central Utility Plant หรือ CUP มาใช้ในการบริหารจัดการการทำความเย็น และพลังงานของตัวโครงการ ซึ่งระบบ CUP จะช่วยลดต้นทุนในการใช้พลังงาน ลดจำนวนหน่วยความร้อนที่เกิดขึ้น ส่งผลให้อุณภูมิบริเวณที่อยู่อาศัยลดลง 2 – 3 องศาเซลเซียส รวมทั้งยังสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวการที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วย

Integrated Water Management
The Forestias ได้ติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสียที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งน้ำเสียจากภายในโครงการจะสามารถกลับมาหมุนเวียนใช้ได้อีก โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการใช้น้ำจากภายนอกในการดูแลเหล่าพืชพันธุ์ต่างๆ

Transport & Active Mobility
The Forestias มีการนำ Driverless Shuttle Bus มาใช้เพื่อตอบโจทย์การเป็น Smart Town เมืองอัจฉริยะ และถือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะบริเวณที่อยู่อาศัย หากใครที่ชอบการออกกำลังกายก็สามารถเดิน หรือปั่นจักรยานได้ โดยมีเส้นทางที่จัดเตรียมไว้ให้ และมีร่มไม้ให้ความร่มรื่นตลอดทาง

Materials & Resources
The Forestias ใส่ใจทุกรายละเอียด วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะถูกคำนวณมาอย่างดี จะไม่มีการใช้วัสดุในทางที่สูญเปล่า หรือทำลายสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญ วัสดุทุกชิ้นที่ใช้ในโครงการจะปราศจากสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้อยู่อาศัย

Education & Discovery
The Forestias ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว แต่เรายังสอดแทรกพื้นที่แห่งการเรียนรู้เข้าไปในจุดต่างๆ ของโครงการ เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวรวมทั้งใช้เวลากับครอบครัว มากขึ้น ถือเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด


Web Site : www.theforestias.com

Facebook : www.facebook.com/theforestias

Instagram : www.instagram.com/theforestias

**** หมายเหตุ : รูปที่ใช้เป็นรูปตัวอย่างชั่วคราว
ผลลัพธ์
การยืนยัน