ครอบครัว - The Forestias
×

วิสซ์ดอม

นิยามใหม่ของคำว่าบ้านแบบ Vertical Living รูปแบบการอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ ที่ผสานนวัตกรรมการดีไซน์เพื่อตอบสนองทุกฟังก์ชั่นของชีวิต ผ่านกระบวนการคิดออกแบบจากรากฐานแห่งการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้คุณได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแท้จริง

รายละเอียด

ดิ เอสเพน ทรี

ดิ เอสเพนทรี ผลักดันให้เกิด ‘aging– in – place’ หรือ “การดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร โดยที่ผู้สูงอายุสามารถอยู่อาศัยในบ้านของตนเองได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุ” รวมถึงเป็นสถานที่ที่ช่วยรักษาสุขภาพกายและดูแลสุขภาพสภาวะสมองของผู้สูงอายุให้มีชีวิตชีวา มีความสุขกับตัวตนที่แท้จริง เคารพตัวเอง อิ่มเอมกับธรรมชาติและ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและสังคมโดยรวม”

รายละเอียด

มัลเบอร์รี่ โกรฟ

มัลเบอร์รี่ โกรฟ พัฒนาที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดภายใต้แนวคิดของการอยู่อาศัยร่วมกันของทุกช่วงวัย โดยสนับสนุนและคำนึงถึงความสัมพันธ์และความอบอุ่นภายในครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้คนที่คุณรักกลับมาร่วมใช้เวลาที่มีค่าร่วมกัน แต่ยังคงตอบสนองความต้องการพื้นที่ส่วนตัวและรูปแบบการใช้ชีวิตในแบบที่ทุกคนต้องการ

รายละเอียด
ผลลัพธ์
การยืนยัน